Aspekty bezpieczeństwa przy zakupie i przekazywaniu do użytkowania maszyn i urządzeń