KD System kontroli dostępu

System kontroli dostępu (KD) ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą. Ponadto umożliwia pozyskanie danych dotyczących obecności osób przebywających i poruszających się po obiekcie. System kontroli dostępu pozwala również na rejestrację czasu pracy pracownika, co przyczynia się do lepszego zarządzania czasem pracy, precyzyjnego jego rozliczania, oraz umożliwia redukcję kosztów pracodawcy przy jednoczesnym rozwoju efektywności działania przedsiębiorstwa.

Jednym z niewątpliwych atutów systemu kontroli dostępu jest dążenie do eliminacji usunięcia tradycyjnych kluczy oraz zastąpienie ich kartami dostępu poprzez nadanie pracownikom uprawnień do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja kontroli dostępu jest często zintegrowana z SSP, SSWiN, CCTV co wpływa na złożoność tego systemu.

Przykładowo stosując centralę alarmową SSWiN zintegrowaną z kontrolą dostępu mamy możliwość sterownia dwoma systemami jednocześnie. Przykładając kartę zbliżeniową do czytnika można uzyskać dostęp, otwierając drzwi do danego pomieszczenia. Pozwala to na wyłączenie czuwania w zintegrowanym systemie alarmowym. Działa to również w drugą stronę, w momencie uzbrojenia systemu SSWIN poprzez wykorzystanie manipulatora, następuje zablokowania dostępu do zintegrowanych stref, co w konsekwencji powoduje automatyczne zaryglowanie wszystkich drzwi objętych kontrolą dostępu. Ma to niewątpliwe ważne zastosowanie w przypadku włączenia się alarmu, co skutkuje zablokowaniem przejść i uniemożliwieniem wtargnięcia niepowołanym osobom do pomieszczeń zabezpieczonych.

Integracja kontroli dostępu z SSP umożliwia w razie alarmu pożarowego wybranie przejść w obiekcie, które mają zostać otwarte, co w konsekwencji pozwala na bezpieczną ewakuację.

Firma INSTOM zapewnia profesjonalną usługę projektowania, dobór elementów i wykonanie instalacji zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa w chronionym obiekcie. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań uznanych producentów na europejskim rynku tj. BOSCH Security Systems, Honeywell, Roger itp.

Dla zobrazowania skali przedsięwzięć, w których była zatrudniona spółka INSTOM poniżej przykład jednego z procesów inwestycyjnych:

Ilość zastosowanych elementów w budynkach:

  • Ilość kontrolerów systemu KD: 31 sztuk
  • Ilość czytników zbliżeniowych: 141 sztuk
  • Ilość czujek magnetycznych: 53 sztuk
  • Ilość przycisków awaryjnych: 35 sztuk
  • Ilość przycisku wyjścia: 15 sztuk
  • Ilość detektorów wyjścia: 37 sztuk.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą, która może zapewnić bądź podnieść poziom bezpieczeństwa Państwa firmy.