SSP System sygnalizacji pożaru

W dzisiejszym procesie budowlanym system sygnalizacji pożaru (SSP) zajmuje wyjątkowe miejsce. Bez niego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie większości budynków jest niemożliwe. Współpracując z wieloma innymi instalacjami technicznymi zapewnia bezpieczeństwo osób i mienia umożliwiając w razie potrzeby szybką i bezpieczną ewakuację.

SSP współpracuje z systemami takimi jak: DSO, ACC, HVAC, oddymiania, napowietrzania, windami, schodami i drzwiami ruchomymi, drzwiami i bramami ppoż, instalacją tryskaczową.

Osoba, która choć raz uczestniczyła w odbiorze budowlanym poważnej inwestycji zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zatrudnienie profesjonalnej firmy. Właściwe wykonana praca danej firmy ma olbrzymi wpływ na wydanie pozytywnej opinii przez Straż Pożarną, bez której odbiór budynku nie jest możliwy.

Spełnienie założeń scenariusza pożarowego, prawidłowe wykonanie matrycy sterowań, korekta projektu technicznego i dostosowanie go do zmian w  projekcie budowlanym, to jedynie cząstka z tego co muszą wykonać technicy i inżynierowie.

Dla zobrazowania skali przedsięwzięć, w których była zatrudniona spółka INSTOM poniżej przykład jednego z procesów inwestycyjnych:

Ilość zastosowanych elementów w budynkach:

  • Ilość central pożarowych: 16 sztuk
  • Ilość czujek: 4500 sztuk
  • Ilość systemów zasysania: 50 sztuk
  • Ilość ROP-ów: 350 sztuk
  • Ilość wszystkich elementów pętli dozorowych: około 6500 sztuk
  • Ilość sterowań: 40.000 sztuk

Po bezusterkowym odbiorze przez Straż Pożarną INSTOM uzyskał rekomendacje jednego z większych zagranicznych Inwestorów branży handlowej.

  • SIMENS