HVAC System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

HVAC to skrót od słów: Heat, Ventilation i Air Conditioning. Trzy niepozorne słowa: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja doskonale opisują całą istotę instalacji HVAC. Zintegrowanie tych trzech elementów może nam zapewnić optymalne warunki życia i pracy.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC) mają za zadanie dostarczyć powietrze o optymalnej temperaturze, jakości i wilgotności. Możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi elementami wentylacji sprawi, że nie tylko nasz organizm będzie wypoczęty i pełen energii, ale także nasze rachunki za ogrzewanie i prąd nie będą wynosić kolosalnych sum.

Złożoność instalacji HVAC w znacznym stopniu nie zależy od ilości powtarzalnych urządzeń, ale od rozbudowania systemu. Największe korzyści osiąga się integrując jak największą liczbę różnych urządzeń grzewczo-chłodniczych.

Prawidłowe działanie instalacji zależne jest od centralnego systemu sterowania. Jeżeli wykorzystujemy urządzenia jednego producenta zastosowanie, sytemu centralnego sterowania jest proste, ponieważ większość producentów posiada dedykowany system sterowania. Trudności pojawią się, jeżeli istnieje potrzeba sterowania urządzeniami wielu producentów. W takich przypadkach należy stworzyć jeden system scalający działanie wszystkich urządzeń. Tutaj z pomocą przychodzi nam integracja poprzez system BMS, który pozwala nam zintegrować wszystkie urządzenia, tak aby mogły być sterowane z jednej stacji roboczej. Zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć programy sterujące do większości urządzeń na rynku.

Każdy z naszych projektów jest ściśle dostosowany do konkretnej inwestycji, dzięki czemu wykonana przez nas automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje poniższy zakres prac tj.:

 • projekt automatyki HVAC
 • uruchomienie i regulacja
 • monitoring BMS

Dla zobrazowania skali przedsięwzięć, w których była zatrudniona spółka INSTOM poniżej przykład jednego z procesów inwestycyjnych:

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy automatykę dla poniższych urządzeń:

 • Ilość central wentylacyjnych: 13 sztuk
 • Ilość central typu Rooftop: 7 sztuk
 • Ilość wentylatorów: 25 sztuk
 • Ilość wież lodowych: 2 sztuki
 • Ilość kurtyn powietrznych (elektryczne i wodne): 5 sztuk
 • Ilość klimakonwektorów 20 sztuk
 • Ilość multi splity: 4 sztuki
 • Ilość agregatów grzewczych: 2 sztuki
 • Ilość agregatów wody lodowej: 5 sztuk
 • Ilość Drycooler: 1 sztuka
 • Ilość siłowników VAV: 120 sztuk

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą, która może zapewnić wysoką jakość zainstalowanych komponentów.