Kurtyny bezpieczeństwa REER seria JANUS

Producent:
 • Seria optycznych barier o poziomie bezpieczeństwa:
  Typ 4 zgodnie z IEC 61496-1; IEC 61496-2
  SILCL 3 zgodnie z IEC 62061
  PL e -Kat. 4 zgodnie z ISO 13849-1
 • Złącza do podpięcia czujników mutingu lub wbudowane ramiona mutingu do aplikacji jedno lub dwukierunkowych
 • Dedykowane do systemów paletyzujących, pakowania lub transportu materiałów

Dostępne wysokości chronione:

 • 310 mm
 • 460 mm
 • 610 mm
 • 760 mm
 • 910 mm
 • 1060 mm
 • 1210 mm
 • 1360 mm
 • 1510 mm
 • 1660 mm
 • 1810 mm

Dostępne rozdzielczości:

 • 30 mm
 • 40 mm
 • 90 mm

Bariery do kontroli dostępu: 

 • 4 wiązkowe (co 300 mm) – wys. 910 mm
 • 3 wiązkowe (co 400 mm) – wys. 810 mm
 • 2 wiązkowe (co 500 mm) – wys. 510 mm

Do wyboru modele:

 • MI (wbudowane złącza do mutingu jedno i dwukierunkowego)
 • MI TRX (złącze do mutingu jedno lub dwukierunkowego, pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)
 • MI TRXL (złącze do mutingu jednokierunkowego, pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)
 • ML (ramiona z czujnikami do mutingu jednokierunkowego)
 • ML TRX (ramiona z czujnikami do mutingu jednokierunkowego, pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)
  -ML TRX G (wersja ze specjalnymi czujnikami mutingu do wykrywania szkła i materiałów przezroczystych).
  -ML TRX V (wersja z dłuższymi ramionami mutingu dla przenośników o dużej prędkości)
  -ML TRX GV (wersja, która łączy w sobie obie cechy powyższych wesji: specjalne czujniki mutingu do wykrywania szkła i materiałów przezroczystych i dłuższe wbudowane ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości)
 • MT (ramiona z czujnikami do mutingu dwukierunkowego)
 • MT H (ramiona z czujnikami do mutingu dwukierunkowego i zwiększonym zasięgiem względem wersji MT)
 • MT TRX (ramiona z czujnikami do mutingu dwukierunkowego, pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)
  -MT TRX G (wersja ze specjalnymi czujnikami mutingu do wykrywania szkła i materiałów przezroczystych).
  -MT TRX V (wersja z dłuższymi ramionami mutingu dla przenośników o dużej prędkości)
  -MT TRX GV (wersja, która łączy w sobie obie cechy: specjalne czujniki mutingu do wykrywania szkła i materiałów przezroczystych i dłuższe wbudowane ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości)
 • MM TRX (osobno dobierane ramiona z czujnikami do mutingu jedno lub dwukierunkowego oraz pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)
 • J (brak wbudowanej funkcji mutingu – do realizacji za pomocą zewnętrznych modułów sterujących)
 • J LR oraz J LR M12 (zasięg do 60 metrów, brak wbudowanej funkcji mutingu)
 • J LRH M12 (zasięg do 80 metrów, brak wbudowanej funkcji mutingu)
 • J LRH M12 ILP (wbudowany wskaźnik laserowy do ustawienia kurtyn, zasięg do 80 metrów, brak wbudowanej funkcji mutingu)
 • J TRX oraz J TRXL (brak wbudowanej funkcji mutingu, pasywny element odblaskowy nie wymagający okablowania)

Poziom bezpieczeństwa Typ 4 zgodnie z EN 61496-1; IEC 61496-2
SIL 3 zgodnie z IEC 61508
SILCL 3 zgodnie z  IEC 62061
PL e – Kat. 4 zgodnie z EN ISO 13849-1
Wymiary przekroju 50 x 60 mm
Rozdzielczość 30 mm – 40 mm – 90 mm
300 mm (4 wiązki) – 400 mm (3 wiązki) – 500 mm (4 wiązki)
Wysokości chronione 310 – 1810 mm
Stopień ochrony IP65
Czas reakcji 7 ms – 30 ms (w zależności od wysokości chronionej i rozdzielczości)
Zakres temperatur pracy -10° C +55° C
Sygnalizacja Wyświetlacz z 7 segmentami – segment display
Diody LED do sygnalizacji statusów i diagnostyki.
Napięcie pracy 24 V DC
Tolerancja napięcia ± 20%
Wyjścia bezpieczeństwa 2 PNP – 500 mA dla 24 V DC z zabezpieczeniem przed zwarciami, przeciążeniami i odwrotną polaryzacją

W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.

Numer katalogowy Model Rozdzielczość (mm) Wysokość chroniona (mm) Maksymalny zasięg (m) Element retro-refleksyjny Logika mutingu:
L (Exit only)
T (Entry/Exit)
Informacja dodatkowa
1360660 JANUS M – MI 2B 500 510 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360670 JANUS M – MI 2B LR 500 510 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360661 JANUS M – MI 3B 400 810 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360671 JANUS M – MI 3B LR 400 810 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360662 JANUS M – MI 4B 300 910 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360672 JANUS M – MI 4B LR 300 910 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360241 JANUS M – MI 303 30 310 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360242 JANUS M – MI 453 30 460 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360243 JANUS M – MI 603 30 610 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360244 JANUS M – MI 753 30 760 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360245 JANUS M – MI 903 30 910 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360246 JANUS M – MI 1053 30 1060 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360247 JANUS M – MI 1203 30 1210 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360375 JANUS M – MI 304 40 310 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360376 JANUS M – MI 454 40 460 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360388 JANUS M – MI 604 LR 40 610 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360377 JANUS M – MI 604 40 610 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360378 JANUS M – MI 754 40 760 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360390 JANUS M – MI 904 LR 40 910 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360379 JANUS M – MI 904 40 910 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360380 JANUS M – MI 1054 40 1060 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360392 JANUS M – MI 1204 LR 40 1210 60 Nie L i T złącza do mutingu
1360381 JANUS M – MI 1204 40 1210 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360382 JANUS M – MI 1354 40 1360 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360383 JANUS M – MI 1504 40 1510 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360384 JANUS M – MI 1654 40 1660 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360385 JANUS M – MI 1804 40 1810 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360541 JANUS M – MI 309 90 310 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360542 JANUS M – MI 459 90 460 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360543 JANUS M – MI 609 90 610 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360544 JANUS M – MI 759 90 760 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360545 JANUS M – MI 909 90 910 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360546 JANUS M – MI 1059 90 1060 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360547 JANUS M – MI 1209 90 1210 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360548 JANUS M – MI 1359 90 1360 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360549 JANUS M – MI 1509 90 1510 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360550 JANUS M – MI 1659 90 1660 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360551 JANUS M – MI 1809 90 1810 16 Nie L i T złącza do mutingu
1360680 JANUS M TRX – MI 2B TRX 500 510 6 Tak L i T złącza do mutingu
1360681 JANUS M TRX – MI 2B TRXL 500 510 6 Tak L złącza do mutingu
1360682 JANUS M TRX – MI 3B TRX 400 810 6 Tak L i T złącza do mutingu
1360683 JANUS M TRX – MI 3B TRXL 400 810 6 Tak L złącza do mutingu
1360684 JANUS M TRX – MI 4B TRX 300 910 6 Tak L i T złącza do mutingu
1360685 JANUS M TRX – MI 4B TRXL 300 910 6 Tak L złącza do mutingu
1360020 JANUS M – ML 2B 500 510 2,5 Nie L wbudowane ramiona mutingu
1360024 JANUS M – ML 2B S2 500 510 2 Nie L wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360021 JANUS M – ML 3B 400 810 2,5 Nie L wbudowane ramiona mutingu
1360025 JANUS M – ML 3B S2 400 810 2 Nie L wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360040 JANUS M TRX – ML 2B TRX 500 510 3,5 Tak L wbudowane ramiona mutingu
1360042 JANUS M TRX – ML 2B TRX G 500 510 2 Tak L wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360044 JANUS M TRX – ML 2B TRX V 500 510 3,5 Tak L dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości
1360046 JANUS M TRX – ML 2B TRX GV 500 510 2 Tak L dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360041 JANUS M TRX – ML 3B TRX 400 810 3,5 Tak L wbudowane ramiona mutingu
1360043 JANUS M TRX – ML 3B TRX G 400 810 2 Tak L wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360045 JANUS M TRX – ML 3B TRX V 400 810 3,5 Tak L dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości
1360047 JANUS M TRX – ML 3B TRX GV 400 810 2 Tak L dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360030 JANUS M – MT 2B 500 510 2,5 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu
1360034 JANUS M – MT 2B S4 500 510 2 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360031 JANUS M – MT 3B 400 810 2,5 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu
1360035 JANUS M – MT 3B S4 400 810 2 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360050 JANUS M TRX – MT 2B TRX 500 510 3,5 Tak L i T wbudowane ramiona mutingu
1360052 JANUS M TRX – MT 2B TRX G 500 510 2 Tak L i T wbudowane ramiona mutingu z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360054 JANUS M TRX – MT 2B TRX V 500 510 3,5 Tak L i T dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości
1360056 JANUS M TRX – MT 2B TRX GV 500 510 2 Tak L i T dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360051 JANUS M TRX – MT 3B TRX 400 810 3,5 Tak L i T wbudowane ramiona mutingu
1360053 JANUS M TRX – MT 3B TRX G 400 810 2 Tak L i T wbudowane ramiona mutingu z czynnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360055 JANUS M TRX – MT 3B TRX V 400 810 3,5 Tak L i T dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości
1360057 JANUS M TRX – MT 3B TRX GV 400 810 2 Tak L i T dłuższe ramiona mutingu dla przenośników o dużej prędkości z czujnikami do detekcji obiektów transparentnych
1360690 JANUS M TRX – MM 2B TRX 500 510 6 Tak L i T osobno dobierane ramiona mutingu
1360691 JANUS M TRX – MM 3B TRX 400 810 6 Tak L i T osobno dobierane ramiona mutingu
1360692 JANUS M TRX – MM 4B TRX 300 910 6 Tak L i T osobno dobierane ramiona mutingu
1360640 JANUS J – 2B 500 510 16 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360641 JANUS J – 3B 400 810 16 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360642 JANUS J – 4B 300 910 16 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360630 JANUS J – 2B LR 500 510 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360634 JANUS J – 2B LR M12 500 510 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360631 JANUS J – 3B LR 400 810 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360635 JANUS J – 3B LR M12 400 810 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360632 JANUS J – 4B LR 300 910 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360636 JANUS J – 4B LR M12 300 910 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360363 JANUS J – 604 LR 40 610 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360365 JANUS J – 904 LR 40 910 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360367 JANUS J – 1204 LR 40 1210 60 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360637 JANUS J – 2B LRH M12 500 510 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360646 JANUS J – 2B LRH M12 ILP 500 510 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu, wskaźnik laserowy do ustawiania kurtyny
1360638 JANUS J – 3B LRH M12 400 810 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360647 JANUS J – 3B LRH M12 ILP 400 810 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu, wskaźnik laserowy do ustawiania kurtyny
1360639 JANUS J – 4B LRH M12 300 910 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu, zasięg do 80 metrów
1360648 JANUS J – 4B LRH M12 ILP 300 910 80 Nie brak brak wbudowanej funkcji mutingu, wskaźnik laserowy do ustawiania kurtyny
1360650 JANUS J TRX – 2B TRX 500 510 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360651 JANUS J TRX – 2B TRXL 500 510 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360652 JANUS J TRX – 3B TRXL 400 810 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360656 JANUS J TRX – 3B TRX 400 810 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360653 JANUS J TRX – 4B TRXL 300 910 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360655 JANUS J TRX – 4B TRX 300 910 6 Tak brak brak wbudowanej funkcji mutingu
1360032 JANUS M – MT 2B H (High range) 500 510 3,5 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu z czujnikami o większym zasięgu
1360033 JANUS M – MT 3B H (high range) 400 810 3,5 Nie L i T wbudowane ramiona mutingu z czujnikami o większym zasięgu
1360060 JANUS M – SL Ramiona mutingu 2,5 Nie Do połączeń z modelami JANUS MI
1360061 JANUS M – S2L Ramiona mutingu 2 Nie Do połączeń z modelami JANUS MI
1360695 JANUS M TRX – SL TRX Ramiona mutingu 3,5 Tak Do połączeń z modelami JANUS MM TRX
1360696 JANUS M TRX – ST TRX Ramiona mutingu 3,5 Tak Do połączeń z modelami JANUS MM TRX
1360070 JANUS M – S2L V Ramiona mutingu 2 Nie Do połączeń z modelami JANUS MI

Moduły:

1330900 AD SR1 – moduł interfejsu między kurtynami z samo-testującymi się półprzewodnikowymi wyjściami bezpieczeństwa a obwodami sterującymi maszyny
1330902 AD SR0 – Moduł przekaźnikowy: wyjścia przekaźników bezpieczeństwa 2 NO + 1 NC – 2 A 250 V AC
1330903 AD SR0A – moduł przekaźnikowy: wyjścia przekaźników bezpieczeństwa 2 NO – 2 A 250 V AC
1330904 AD SRM – interfejs bezpieczeństwa typu 4 ze zintegrowaną funkcją mutingu.
1100000 MOSAIC M1 – Jednostka główna programowalnego sterownika bezpieczeństwa: 8 wejść bezpiecznych cyfrowych, 2 wejścia do startu/restartu i kontroli zewnętrznego stycznika (EDM), 2 pary wyjść OSSD, 4 wyjścia testowe, 2 programowalne sygnałowe wyjścia cyfrowe.

Okablowanie:

1330950 CD 5 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 5 m
1330956 CD 10 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 10 m
1330952 CD 15 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 15 m
1330957 CD 20 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 20 m
1330949 CD 25 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 25 m
1330965 CD 50 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 50 m
1330936 CD 80 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z kablem 80 m
1360950 CJ 3 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 3 m
1360951 CJ 5 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 5 m
1360952 CJ 10 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 10 m
1360953 CJ 15 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 15 m
1360954 CJ 20 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 20 m
1360964 CJ 30 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 30 m
1360965 CJ 35 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 35 m
1360983 CJ 95 – konektor M23, 19-polowy, kątowy, z kablem 5 m
1360982 CJM 9 – konektor M12, 5-polowy, kątowy, z dławikiem PG9
1360955 CJM 23 – konektor M23, 19-polowy, prosty, do zalutowania
1330850 CD 5 SB – konektor żeński M12, 5-polowy, prosty, z kablem ekranowanym 5 m
1330856 CD 10 SB – konektor żeński M12, 5-polowy, prosty, z kablem ekranowanym 10 m
1330852 CD 15 SB – konektor żeński M12, 5-polowy, prosty, z kablem ekranowanym 15 m
1360959 CJ 20L2 – konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 20 m, z dodatkowym przewodem do ramion mutingu 2 m
1360979 CJ 30L2 -konektor M23, 19-polowy, prosty, z kablem 30 m, z dodatkowym przewodem do ramion mutingu 2 m
1360960 CJBE 3 – przewód ze złączami M12, 5-polowymi, prosty, długość 3 m
1360961 CJBE 5 – przewód ze złączami M12, 5-polowymi, prosty, długość 5 m
1360962 CJBE 10 – przewód ze złączami M12, 5-polowymi, prosty, długość 10 m
1360963 CJBE 25 – przewód ze złączami M12, 5-polowymi, prosty, długość 25 m
1330954 CDM 9 – konektor M12, 5-polowy, prosty, z dławikiem PG9
1330955 CDM 99 – konektor M12, 5-polowy, kątowy, z dławikiem PG9
1360970 CJBR 3 – przewód ze złączami M23, 19-polowymi, prosty, długość 3 m
1360971 CJBR 5 – przewód ze złączami M23, 19-polowymi, prosty, długość 5 m
1360972 CJBR 10 – przewód ze złączami M23, 19-polowymi, prosty, długość 10 m

Dodatkowe akcesoria:

1360930 MJB 1 – puszka połączeniowa do kurtyn serii Janus. Przekaźnik bezpieczeństwa 2NO 2 A – 250 V AC
1360932 MJB 3 – puszka połączeniowa do kurtyn serii Janus. Przekaźnik bezpieczeństwa 2NO + 1NC 2 A – 250 V AC
1220302 LAD 3 –  laserowe urządzenie do ustawiania kurtyn świetlnych Janus
1360068 SFB 4J – zestaw 4 uchwytów obrotowych do kurtyn świetlnych Janus
1200084 SAV 1 – tłumiki drgań do serii kurtyn Janus o wysokości 310 – 1060 mm / 2,3,4-wiązki. Zestaw: 4szt.
1200085 SAV 2 – tłumiki drgań do serii kurtyn Janus o wysokości 1210 – 1810 mm / 2,3,4-wiązki. Zestaw: 6szt.

Kolumny i lustra:

1200500 FMC CB – podstawa kolumny podłogowej
1200501 FMC CBL – podstawa kolumny podłogowej o zmniejszonej wysokości
1200610 FMC B2 – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 2 wiązkami. Model bez dławika kablowego
1200611 FMC B3 – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 3 wiązkami. Model bez dławika kablowego
1200612 FMC B4 – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 4 wiązkami. Model bez dławika kablowego
1200627 FMC B4EW – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych w wodoszczelnych obudowach
1200618 FMC B1700 – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych o kontrolowanej wysokości do 1360 mm. Model bez dławika kablowego
1200613 FMC B2R- kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 2 wiązkami. Model z dławikiem kablowym
1200614 FMC B3R – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 3 wiązkami. Model z dławikiem kablowym
1200615 FMC B4R – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych z 4 wiązkami. Model z dławikiem kablowym
1200617 FMC B1700R – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych o kontrolowanej wysokości do 1360 mm. Model z dławikiem kablowym
1200619 FMC B2000R- kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych o kontrolowanej wysokości do 1660 mm. Model z dławikiem kablowym
1200616 FMC B2000 – kolumna podłogowa do kurtyn świetlnych o kontrolowanej wysokości do 1660 mm. Model z dławikiem kablowym
1200502 FMC B12 – uproszczona wersja kolumn do kurtyn świetlnych – umożliwia stosowanie kurtyn z ramionami mutingu.
1200505 FMC B18- Uproszczona wersja kolumn do kurtyn świetlnych – umożliwia stosowanie kurtyn z ramionami mutingu. Idealne rozwiązanie do wyciszania czujników umieszczonych nad przenośnikami o wysokości powyżej 500 mm

Ramiona mutingu:

1360060 Janus M-SL – ramiona mutingu dla modeli Janus MI
1360061 Janus M-S2L – ramiona mutingu dla modeli Janus MI
1360695 Janus M TRX – SL TRX – Ramiona mutingu dla modeli Janus MM TRX
1360696 Janus M TRX – ST TRX – ramiona mutingu dla modeli Janus MM TRX
1360070 Janus M-S2L V – Ramiona mutingu dla modeli Janus MI
kontakt
ze specjalistą