Kurtyny pomiarowe seria Micron i Metron

Kurtyny pomiarowe REER seria METRON

Producent:
  • Seria kurtyn świetlnych do zastosowań przemysłowych
  • Umożliwia wykrywanie pozycji lub kształtu, mierzenie oraz zliczanie obiektów
  • Możliwość podłączenia do 8 kurtyn świetlnych Metron B jako węzłów linii szeregowej RS-485 do jednoczesnego wykrywania wielu wymiarów i złożonych pomiarów.

Dostępne rozdzielczości i wysokości kontrolowane:  

  • Od 145 mm do 1195 mm dla modeli z rozstawem soczewek 5 mm
  • Od 140 mm do 2525 mm dla modeli z rozstawem soczewek 10, 25, 30, 50, 75 mm

Do wyboru modele: 

  • Modele METRON A: wyposażone  w 4 wyjścia półprzewodnikowe (0/24V) z programowalnymi funkcjami.
  • Modele METRON B: wyposażone w interfejs szeregowy RS-485 + dwa wyjścia półprzewodnikowe (0/24V) z programowalnymi funkcjami
  • Modele METRON C: dwa antywalentne wyjścia półprzewodnikowe (0/24V) bez konieczności programowania

Wysokości kontrolowane 145 mm do 1195 mm dla modeli z rozstawem soczewek 5 mm
140 mm do 2525 mm dla modeli z rozstawem soczewek 10, 25, 30, 50, 75 mm
Maksymalny zasięg 2 m – dla modeli z rozstawem soczewek 5 mm
6 m – dla modeli z rozstawem soczewek 25, 50, 75 mm
16 m – dla modeli z rozstawem soczewek 10, 30 mm
Rozstaw soczewek 5 – 10 – 25 – 30 – 50 – 75 mm
Stopień ochrony IP65 – IP67
Zakres temperatur pracy 0°C +55°C
Sygnalizacja Wyświetlacz z diodami LED do sygnalizacji statusów i diagnostyki.
Napięcie pracy 24 V DC
Tolerancja napięcia ± 20%
Wymiary przekroju 28 x 30 mm

W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.

Numer katalogowy Model Wysokość kontrolowana (mm) Rozstaw wiązek (mm)
1380500 METRON ME 150 A 145 5
1380501 METRON ME 300 A 295 5
1380502 METRON ME 450 A 445 5
1380503 METRON ME 600 A 595 5
1380504 METRON ME 750 A 745 5
1380505 METRON ME 900 A 895 5
1380506 METRON ME 1050 A 1045 5
1380507 METRON ME 1200 A 1195 5
1380000 METRON ME 151 A 140 10
1380001 METRON ME 301 A 290 10
1380002 METRON ME 451 A 440 10
1380003 METRON ME 601 A 590 10
1380004 METRON ME 751 A 740 10
1380005 METRON ME 901 A 890 10
1380006 METRON ME 1051 A 1040 10
1380007 METRON ME 1201 A 1190 10
1380008 METRON ME 1351 A 1340 10
1380009 METRON ME 1501 A 1490 10
1380010 METRON ME 1651 A 1640 10
1380011 METRON ME 1801 A 1790 10
1380012 METRON ME 1951 A 1940 10
1380013 METRON ME 2101 A 2090 10
1380014 METRON ME 2251 A 2240 10
1380015 METRON ME 2401 A 2390 10
1380101 METRON ME 302 A 275 25
1380102 METRON ME 452 A 425 25
1380103 METRON ME 602 A 575 25
1380104 METRON ME 752 A 725 25
1380105 METRON ME 902 A 875 25
1380106 METRON ME 1052 A 1025 25
1380107 METRON ME 1202 A 1175 25
1380108 METRON ME 1352 A 1325 25
1380109 METRON ME 1502 A 1475 25
1380110 METRON ME 1652 A 1625 25
1380111 METRON ME 1802 A 1775 25
1380112 METRON ME 1952 A 1925 25
1380113 METRON ME 2102 A 2075 25
1380114 METRON ME 2252 A 2225 25
1380115 METRON ME 2402 A 2375 25
1380116 METRON ME 2552 A 2525 25
1380201 METRON ME 303 A 270 30
1380202 METRON ME 453 A 420 30
1380203 METRON ME 603 A 570 30
1380204 METRON ME 753 A 720 30
1380205 METRON ME 903 A 870 30
1380206 METRON ME 1053 A 1020 30
1380207 METRON ME 1203 A 1170 30
1380208 METRON ME 1353 A 1320 30
1380209 METRON ME 1503 A 1470 30
1380210 METRON ME 1653 A 1620 30
1380211 METRON ME 1803 A 1770 30
1380212 METRON ME 1953 A 1920 30
1380213 METRON ME 2103 A 2070 30
1380214 METRON ME 2253 A 2220 30
1380215 METRON ME 2403 A 2370 30
1380216 METRON ME 2553 A 2520 30
1380302 METRON ME 455 A 400 50
1380303 METRON ME 605 A 550 50
1380304 METRON ME 755 A 700 50
1380305 METRON ME 905 A 850 50
1380306 METRON ME 1055 A 1000 50
1380307 METRON ME 1205 A 1150 50
1380308 METRON ME 1355 A 1300 50
1380309 METRON ME 1505 A 1450 50
1380310 METRON ME 1655 A 1600 50
1380311 METRON ME 1805 A 1750 50
1380312 METRON ME 1955 A 1900 50
1380313 METRON ME 2105 A 2050 50
1380314 METRON ME 2255 A 2200 50
1380315 METRON ME 2405 A 2350 50
1380316 METRON ME 2555 A 2500 50
1380403 METRON ME 607 A 525 75
1380404 METRON ME 757 A 675 75
1380405 METRON ME 907 A 825 75
1380406 METRON ME 1057 A 975 75
1380407 METRON ME 1207 A 1125 75
1380408 METRON ME 1357 A 1275 75
1380409 METRON ME 1507 A 1425 75
1380410 METRON ME 1657 A 1575 75
1380411 METRON ME 1807 A 1725 75
1380412 METRON ME 1957 A 1875 75
1380413 METRON ME 2107 A 2025 75
1380414 METRON ME 2257 A 2175 75
1380415 METRON ME 2407 A 2325 75
1380416 METRON ME 2557 A 2475 75
1380520 METRON ME 150 B 145 5
1380521 METRON ME 300 B 295 5
1380522 METRON ME 450 B 445 5
1380523 METRON ME 600 B 595 5
1380524 METRON ME 750 B 745 5
1380525 METRON ME 900 B 895 5
1380526 METRON ME 1050 B 1045 5
1380527 METRON ME 1200 B 1195 5
1380020 METRON ME 151 B 140 10
1380021 METRON ME 301 B 290 10
1380022 METRON ME 451 B 440 10
1380023 METRON ME 601 B 60 10
1380024 METRON ME 751 B 75 10
1380025 METRON ME 901 B 90 10
1380026 METRON ME 1051 B 105 10
1380027 METRON ME 1201 B 120 10
1380028 METRON ME 1351 B 135 10
1380029 METRON ME 1501 B 150 10
1380030 METRON ME 1651 B 165 10
1380031 METRON ME 1801 B 180 10
1380032 METRON ME 1951 B 195 10
1380033 METRON ME 2101 B 210 10
1380034 METRON ME 2251 B 225 10
1380035 METRON ME 2401 B 240 10
1380121 METRON ME 302 B 275 25
1380122 METRON ME 452 B 425 25
1380123 METRON ME 602 B 575 25
1380124 METRON ME 752 B 725 25
1380125 METRON ME 902 B 875 25
1380126 METRON ME 1052 B 1025 25
1380127 METRON ME 1202 B 1175 25
1380128 METRON ME 1352 B 1325 25
1380129 METRON ME 1502 B 1475 25
1380130 METRON ME 1652 B 1625 25
1380131 METRON ME 1802 B 1775 25
1380132 METRON ME 1952 B 1925 25
1380133 METRON ME 2102 B 2075 25
1380134 METRON ME 2252 B 2225 25
1380135 METRON ME 2402 B 2375 25
1380136 METRON ME 2552 B 2525 25
1380221 METRON ME 303 B 270 30
1380222 METRON ME 453 B 420 30
1380223 METRON ME 603 B 570 30
1380224 METRON ME 753 B 720 30
1380225 METRON ME 903 B 870 30
1380226 METRON ME 1053 B 1020 30
1380227 METRON ME 1203 B 1170 30
1380228 METRON ME 1353 B 1320 30
1380229 METRON ME 1503 B 1470 30
1380230 METRON ME 1653 B 1620 30
1380231 METRON ME 1803 B 1770 30
1380232 METRON ME 1953 B 1920 30
1380233 METRON ME 2103 B 2070 30
1380234 METRON ME 2253 B 2220 30
1380235 METRON ME 2403 B 2370 30
1380236 METRON ME 2553 B 2520 30
1380322 METRON ME 455 B 400 50
1380323 METRON ME 605 B 550 50
1380324 METRON ME 755 B 700 50
1380325 METRON ME 905 B 850 50
1380326 METRON ME 1055 B 1000 50
1380327 METRON ME 1205 B 1150 50
1380328 METRON ME 1355 B 1300 50
1380329 METRON ME 1505 B 1450 50
1380330 METRON ME 1655 B 1600 50
1380331 METRON ME 1805 B 1750 50
1380332 METRON ME 1955 B 1900 50
1380333 METRON ME 2105 B 2050 50
1380334 METRON ME 2255 B 2200 50
1380335 METRON ME 2405 B 2350 50
1380336 METRON ME 2555 B 2500 50
1380423 METRON ME 607 B 525 75
1380424 METRON ME 757 B 675 75
1380425 METRON ME 907 B 825 75
1380426 METRON ME 1057 B 975 75
1380427 METRON ME 1207 B 1125 75
1380428 METRON ME 1357 B 1275 75
1380429 METRON ME 1507 B 1425 75
1380430 METRON ME 1657 B 1575 75
1380431 METRON ME 1807 B 1725 75
1380432 METRON ME 1957 B 1875 75
1380433 METRON ME 2107 B 2025 75
1380434 METRON ME 2257 B 2175 75
1380435 METRON ME 2407 B 2325 75
1380436 METRON ME 2557 B 2475 75
1380540 METRON ME 150 C 145 5
1380541 METRON ME 300 C 295 5
1380542 METRON ME 450 C 445 5
1380543 METRON ME 600 C 595 5
1380544 METRON ME 750 C 745 5
1380545 METRON ME 900 C 895 5
1380546 METRON ME 1050 C 1045 5
1380547 METRON ME 1200 C 1195 5
1380040 METRON ME 151 C 140 10
1380041 METRON ME 301 C 290 10
1380042 METRON ME 451 C 440 10
1380043 METRON ME 601 C 590 10
1380044 METRON ME 751 C 740 10
1380045 METRON ME 901 C 890 10
1380046 METRON ME 1051 C 1040 10
1380047 METRON ME 1201 C 1190 10
1380048 METRON ME 1351 C 1340 10
1380049 METRON ME 1501 C 1490 10
1380050 METRON ME 1651 C 1640 10
1380051 METRON ME 1801 C 1790 10
1380052 METRON ME 1951 C 1940 10
1380053 METRON ME 2101 C 2090 10
1380054 METRON ME 2251 C 2240 10
1380055 METRON ME 2401 C 2390 10
1380141 METRON ME 302 C 275 25
1380142 METRON ME 452 C 425 25
1380143 METRON ME 602 C 575 25
1380144 METRON ME 752 C 725 25
1380145 METRON ME 902 C 875 25
1380146 METRON ME 1052 C 1025 25
1380147 METRON ME 1202 C 1175 25
1380148 METRON ME 1352 C 1325 25
1380149 METRON ME 1502 C 1475 25
1380150 METRON ME 1652 C 1625 25
1380151 METRON ME 1802 C 1775 25
1380152 METRON ME 1952 C 1925 25
1380153 METRON ME 2102 C 2075 25
1380154 METRON ME 2252 C 2225 25
1380155 METRON ME 2402 C 2375 25
1380156 METRON ME 2552 C 2525 25
1380241 METRON ME 303 C 270 30
1380242 METRON ME 453 C 420 30
1380243 METRON ME 603 C 570 30
1380244 METRON ME 753 C 720 30
1380245 METRON ME 903 C 870 30
1380246 METRON ME 1053 C 1020 30
1380247 METRON ME 1203 C 1170 30
1380248 METRON ME 1353 C 1320 30
1380249 METRON ME 1503 C 1470 30
1380250 METRON ME 1653 C 1620 30
1380251 METRON ME 1803 C 1770 30
1380252 METRON ME 1953 C 1920 30
1380253 METRON ME 2103 C 2070 30
1380254 METRON ME 2253 C 2220 30
1380255 METRON ME 2403 C 2370 30
1380256 METRON ME 2553 C 2520 30
1380342 METRON ME 455 C 400 50
1380343 METRON ME 605 C 550 50
1380344 METRON ME 755 C 700 50
1380345 METRON ME 905 C 850 50
1380346 METRON ME 1055 C 1000 50
1380347 METRON ME 1205 C 1150 50
1380348 METRON ME 1355 C 1300 50
1380349 METRON ME 1505 C 1450 50
1380350 METRON ME 1655 C 1600 50
1380351 METRON ME 1805 C 1750 50
1380352 METRON ME 1955 C 1900 50
1380353 METRON ME 2105 C 2050 50
1380354 METRON ME 2255 C 2200 50
1380355 METRON ME 2405 C 2350 50
1380356 METRON ME 2555 C 2500 50
1380443 METRON ME 607 C 525 75
1380444 METRON ME 757 C 675 75
1380445 METRON ME 907 C 825 75
1380446 METRON ME 1057 C 975 75
1380447 METRON ME 1207 C 1125 75
1380448 METRON ME 1357 C 1275 75
1380449 METRON ME 1507 C 1425 75
1380450 METRON ME 1657 C 1575 75
1380451 METRON ME 1807 C 1725 75
1380452 METRON ME 1957 C 1875 75
1380453 METRON ME 2107 C 2025 75
1380454 METRON ME 2257 C 2175 75
1380455 METRON ME 2407 C 2325 75
1380456 METRON ME 2257 C 2475 75

Przewody

1330980 C8D 5 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 5 m
1330981 C8D 10 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 10 m
1330982 C8D 15 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 15 m
1330967 C8D 25 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 25 m
1330966 C8D 40 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 40 m
1330909 C8D 50 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 50 m
1330937 C8D 70 – konektor M12, 8-polowy, prosty, z kablem 70 m
1330983 C8D 95 – konektor M12, 8-polowy, kątowy 90°, z kablem 5 m
1330984 C8D 910 – konektor M12, 8-polowy, kątowy 90°, z kablem 10 m
1330985 C8D 915 – konektor M12, 8-polowy, kątowy 90°, z kablem 15 m
1330994 CSL 3 – konektor M8, 3-polowy, prosty z kablem 3 m zakończony złączem DB9 (do podłączenia do komputera w celu konfiguracji)
1330917 C12D 3 – konektor M16, 12-polowy, prosty, z kablem 3 m
1330918 C12D 5 – konektor M16, 12-polowy, prosty, z kablem 5 m
1330919 C12D 10 – konektor M16, 12-polowy, prosty, z kablem 10 m
1330924 C12D 15 – konektor M16, 12-polowy, prosty, z kablem 15 m
1330925 C12D 25 – konektor M16, 12-polowy, prosty, z kablem 25 m

Uchwyt

1330974 SFB – uchwyt regulowany do kurtyn serii Admiral – Vision – Metron (4 szt)
kontakt
ze specjalistą